Architektura je komplexní a promyšlená struktura, která ztělesňuje hodnoty společnosti. Proto v našich návrzích usilujeme o přirozenost, racionalitu, pravdivost a střídmou krásu. Respektujeme konkrétní okolnosti projektu a pečlivě analyzujeme situaci, abychom dosáhli ideálního výsledku. Smysluplnost projektu a otevřenou komunikaci považujeme za zásadní předpoklady pro úspěšnou spolupráci.

Bez ohledu na to, zda se jedná o návrh interiéru, domu či urbánní struktury, zabýváme se kromě samotné konstrukce také nehmotnými vztahy a významy, díky nimž mohou vznikat poetické prostory, inovativní funkční řešení a příjemná místa.

Ing. arch. ing. David Neuhäusl

Partner

+420 728 569 079
david@neuhauslhunal.cz
č. autorizace 05597

Ing. arch. Matěj Hunal

Partner

+420 732 317 927
matej@neuhauslhunal.cz
č. autorizace 05096

Ing. arch. Barbora Novotná

Architekt

barbora@neuhauslhunal.cz

Ing. arch. Valerie Heyworth

Architekt

valerie@neuhauslhunal.cz

Ing. arch. Tereza Klímová

Architekt

tereza@neuhauslhunal.cz

Bc. Eduard Kušnír

Stážista

eduard@neuhauslhunal.cz

Bc. Anna Šťastná

Stážistka

anna@neuhauslhunal.cz