Navrhujeme poctivý městský dům, jehož uspořádání a charakter umožní dlouhodobou funkční flexibilitu od občanské vybavenosti po bydlení. Zvolená forma odpovídá tomu, že navrhujeme hybridní objekt, který objemem připomíná rodinný dům, ale funkčně se jedná de facto o instituci s bydlením v nejvyššším podlaží. Solidní, střídmý výraz podporuje význam i důležitou pozici objektu v urbánní struktuře.    

Název

Zubní klinika s bydlením

Číslo

056

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Kavčí hory

Studie

2020

Vizualizace

Avocado Fresh

Čistý, ale signifikantní objem je navržen v decentních materiálech a barevnosti. Důstojné vysoké otvory usazené na jednotné spáře sjednocují výraz celého domu. Podle typu vnitřního využití se v nich střídají dva typy výplně – francouzské okno se zábradlím a okno s parapetem. Hlavní uliční fasády na sebe kompozičně navazují a pracují s pravidelným rytmem těchto otvorů, který záměrně narušuje zatlačený hlavní vstup a širokoúhlé okno. Artikulace prvků třetího podlaží prozrazuje jeho obytnou funkci. Výrazný přesah střechy v posledním podlaží vytváří charakter domu, orientační bod a zároveň přirozeně stíní terasu i velkorysé prosklení obytného prostoru.

Hmota objektu vytváří roh bloku, dodržuje stavební čáry obou křížících se ulic a přirozeně tak zdůrazňuje svou nárožní pozici i veřejný význam. Pohledově exponované nároží se nachází na rozhraní, kde se odehrává změna měřítka mezi hustou zástavbou vilové čtvrti a modernistickou strukturou. Oba vstupy do objektu leží na jedné ose a umožňují průhled či průchod celým domem. Hlavní vstup na pozemek pro pěší je z důvodu lepší orientace a přístupnosti přirozeně navržen do frekventovanější ulice, zatímco sekundární vstup spolu s vjezdem pro vozidla je orientován do klidnější ulice. Plocha pro vozidla je na pozemku umístěna tak, aby nekolidovala s s důležitou pohledovou exponovaností domu.