Návrh školy vychází z principu hortus conclusus - uzavřené zahrady.

Název

Základní škola Smíchov

Číslo

029

Tým

Spoluautor

David Neuhäusl, Matěj Hunal

Martin Hajný

Místo

Smíchov

Soutěž

2018

Střídmá budova v širším centru města vytváří klidnou, oddechovou zahradu v atriu, do níž se orientují okna tříd. Velkorysé pobytové chodby směřují naopak do přilehlých parků a v racionální struktuře vytváří různorodá zákoutí. Vstupní podlaží je koncipováno jako velmi otevřený, plynoucí prostor, který ustupuje z uliční čáry a vytváří krytou kolonádu definující hlavní vstup. Tektonický blok potvrzuje urbanismus nově vznikající čtvrti a význam jeho severojižní osy.