V přívětivém zahradním městě se nachází stavba rodinného domu z osmdesátých let, který ve svém současném stavu nevyhovuje ani požadavkům a potřebám svých obyvatel, ani současnýmé  trendům a architektonicko-urbanistickému vnímání staveb.stavební kultuře.

Název

Vila Klánovice

Číslo

033

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Praha

Studie

2018

Vizualizace

Avocado Fresh

Střídmý, nadčasový výraz průčelí nahrazuje překomplikovaný „romantismus“. Materialita návrhu (cihelný obklad) vychází ze stávajícího stavu, ale výraznou červeň v kombinaci s bílou nahrazuje mnohem decentnějšími odstíny - navržená barevnost odpovídá zemitým odstínům v okolí. Navržená hmota dotváří urbanistickou strukturu, navazuje na sousední objekty a vytváří stavební čáru v momentálně nesouvislé zástavbě. Výška objektu je nižší než stávající výška hřebene a nevybočuje z výšek okolní zástavby. Demolice garáže, která je postavena přímo na hranici pozemku, napravuje neadekvátní stávající stav a rozvolňuje zástavbu. Ustupující podlaží odlehčuje výraz uliční fasády domu.

 

Radikální rekonstrukce proto zachovává počet dvou podlaží, ale původní sedlovou střechu nahrazuje plochou, ruší nevhodnou přístavbu garáže na hranici pozemku a prodlužuje dům směrem k uliční čáře.