Neudržovaná, drobná stavba na krásném pozemku v malebném údolí. Potřeba rekonstrukce a přístavby. Mladá rodina, omezený rozpočet a nutnost etapizace. Velkorysá skromnost je poznanou nutností.

Název

Stavení u trati

Číslo

038

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Trněný Újezd

Studie

2019

Historický výraz původní stavby je zachován, zatímco nekompromisní přístavba prozrazuje svou současnost. Syrová materialita odhalených betonových tvárnic odkazuje na klasické svépomocné přístavky. Nová hmota respektuje základní stavební principy, vytváří intimní prostor dvora a na své střeše umožňuje vznik terasy s výhledem.

Důsledná práce s půdorysem a reorganizace provozu umožňují plnohodnotnou funkčnost, variabilitu užívání, rozfázování stavby i její další rozšíření. Centrální obytný prostor v sobě propojuje nové a staré struktury. 

Přísnou hmotu zjemňuje půdorysný oblouk, který usnadňuje pohyb lidí i vozů.

Otevření do krovu provzdušňuje a sakrálně prosvětluje prostor kulatým oknem ve štítu. Vznikají nečekané vazby.