Návrh nového spolkového domu staví na třech základních hodnotách, kterými jsou identita, přiměřenost a sjednocení.

Název

Spolkový dům Komařice

Číslo

113

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Barbora Novotná, Valerie Heyworth, Anna Šťastná

Místo

Komařice

Otevřená soutěž

2023

Umístění

3. místo

Vizualizace

ZAN studio

Pro nalezení nové identity centra obce je klíčové respektovat charakter Komařic jako prostoru i jako komunity. Budoucí jádro obecního života definují spolkový sál, hospoda a úřad s knihovnou. Sál a hospodu formulujeme jako nezávislé hmoty s vlastním charakterem, jejichž společné zázemí je záměrně potlačeno – půdorysně i formou zastřešení. Spolu s historickým objektem hájenky mohou tvořit čitelnou trojici nejdůležitějších domů obce. Aktivní hrany těchto hlavních budov vymezují spolkový dvůr, který bude novým těžištěm obce a přirozeným bodem setkání.

Druhým důležitým principem návrhu je přiměřenost. Architektura budov reprezentuje svůj význam centra veřejného života obce, ale je adekvátní vůči svému okolí měřítkem i výrazem. Forma současným způsobem pracuje s klasickými prvky a materiály českého venkova, je kontextuální i moderní.

Třetí neoddělitelnou součástí našeho návrhu je sjednocení, které se odehrává v několika rovinách. Základním východiskem pro navrženou strukturu je původní zástavba a její logika – navazujeme na okolí a nevnášíme do prostředí cizorodé principy. Staré a nové se prolíná ve vyvážené kompozici novostaveb a rekonstruované hájenky. Celý soubor sjednocuje materiál veřejných prostranství, s čímž souvisí také prostupnost celého pozemku.

Průběžné zápraží zakrývá předprostor sálu a hospody, a tak vzniká velkorysý, krytý exteriérový prostor a pobytová hrana spolkového dvoru. Dvůr a zahradu lze plynule propojit skrze sál.

Novostavba spolkového sálu, hospody a jejich společného zázemí je navržena tak, aby z ní vystupovaly čitelné hmoty samotné hospody a spolkového sálu jakožto zásadních obecních „institucí“.

Spolkový dvůr je intenzivní – zde se odehrávají akce, zde vzniká středobod obecního života. Sem se otevírají okna hospody, prosklená stěna sálu, hlavní vstup do zázemí i nové velké okno knihovny.