Návrh zázemí pro venkovní hřiště TJ Sokol Křemže má ambici vytvořit více než utilitární objekt pro sportovce – naším cílem je přátelské, příjemné a funkční místo pro všechny obyvatele obce. K tomu přispívá čitelná identita navrženého objektu, kterou tvoří především výrazná barevnost, tradiční materiály a důstojná architektura.

Název

Sokolí hnízdo

Číslo

054

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Křemže

Soutěž

2019

Cihelné pilíře a platforma definují krytý předprostor, který chrání před deštěm i sluncem, ať už odpočíváte po hře, sledujete své děti při pobíhání na louce anebo vás přepadla bouřka během cvičení ve venkovní posilovně. Vlastní objekt je rozdělen na čtyři stejně velké části s požadovanými funkcemi, které jsou orientovány logicky vůči svému okolí a kontextu. Šatna a hygienické prostory se otáčí k hřišti na sever, hlavní „pobytový“ prostor na západní straně objektu má výhled na stromy a celý prostor louky, posilovny a hřiště.

Budova je navržena z klasických, neomítaných pálených cihel, jejichž červeň odkazuje k antuce i sokolímu logu. Bílé natřené cihly dům uklidňují a reprezentují klasickou tenisovou barvu, tmavě zelené rámy, dveře a detaily se vztahují k všudypřítomné zeleni stromů, louky i hřiště. Podélný konstrukční systém racionální, tektonické budovy s plochou střechou je ztužen pilíři a železobetonovým věncem. 

Velkorysé okénko občerstvení s pultem zve k posezení na neformálních lavičkách mezi sloupy také fanoušky odpočinku.

Jednoduchý obdélník svým usazením přirozeně reaguje na svoje okolí, navazuje na hranu hřiště, zachovává prostupnost území a vytváří smysluplné prostory.