Architektura modernistického krematoria byla v průběhu let necitlivě narušena stavebními úpravami i provozními změnami a důsledkem jsou chaotické, neosobní a nikoli zcela důstojné prostory pro poslední rozloučení. Objekt vyžaduje zásadní proměnu jako plnohodnotný celek, a proto navrhujeme rovnocennou součást objektu, jejíž architektonická hodnota přesáhne prostý součet rekonstrukce a přístavby.

Název

Rekonstrukce krematoria Ostrava

Číslo

053

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Ostrava

Soutěž

2019

Umístění

3. místo

Vizualizace

Avocado Fresh

Abstrahovaný betonový závěs symbolicky odděluje vnitřní kontemplativní prostory od vnějšího světa. Atria a světlíky sem přivádí shora padající světlo, které symbolizuje naději. Systém atrií tak prosvětluje vnitřní prostor, poskytuje klidný výhled a především propojuje exteriér s interiérem. Práce se světlem, atmosférou a materiály je pro celý projekt klíčová.  

Komplexní provozní vazby řeší racionální a ve výsledku jednoduchá dispozice, jejíž hlavní předností je přehlednost, funkčnost a vznik jediného hlavního vstupu. Stávající provozní část zůstává z ekonomických i praktických důvodů defacto nedotčena. Materiálové jednotný předprostor, který vytváří decentní sokl, odděluje od svažujícího se parku lineární vodní prvek. Význam této hrany vymezující vlastní prostor krematoria posiluje březové stromořadí s posezením a zejména nutnost překonat zmíněnou vodní plochu po symbolickém můstku. Zahuštěná nástupní alej podporuje nejvýznamnější osu parku mířící na hlavní vstup do krematoria a následně se rozbíhá do prstence zeleně, který uzavírá symbolický posvátný okruh.

Z lineárního shromažďovacího předprostoru se totiž do jednotlivých obřadních místností prochází právě skrz tato exteriérová atria. Několik metrů chůze na čerstvém vzduchu slouží jako zdůraznění a zároveň nevědomá příprava na nadcházející obřad.

Tato ritualizace příchodu truchlících reaguje na aktuální společenskou bezradnost ohledně tématu smrti a snaží se architektonickými prostředky alespoň částečně navrátit pomalost a určitou duchovnost posledního rozloučení.

Nejdůležitějšími parametry navrženého veřejného prostoru jsou jeho čitelnost a důstojnost.