Dvojice nezávislých budov vymezuje prostor návsi. Rozdílný charakter obou staveb odpovídá jejich významu, funkcím a návaznosti na urbanistickou strukturu. 

Název

Obecní dům Moravské Bránice

Číslo

017

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal

Místo

Moravské Bránice

Studie

2017

Vizualizace

Adam Horn

 Budova obecního úřadu vyjadřuje své postavení ustoupením a střídmostí. Jednoduchá hybridní hmota není objektem sama pro sebe – přizpůsobuje se pozemku, otevírá se do návsi, vytváří pozadí pro každodenní život a podtrhuje okolní střešní krajinu. Tvoří jasnou hranici nejzásadnějšího obecního prostoru jako stěna, v níž také volně přechází,
a kromě úřadu se v ní nachází knihovna, komerční prostor a obecní byt.

Budova s obecním sálem, hasičskou zbrojnicí a zázemím údržby obce přejímá formu místních stavení, ovšem v současném detailu. Potvrzuje stávající strukturu, vymezuje nároží s ulicí a vytváří dominantu věže s hodinami. Řešení obecního sálu a jeho zázemí umožňuje maximální variabilitu všech souvisejících provozů a především propojení dvora a návsi do jednotného celku. Utilitární provozy jsou orientovány ke komunikacím.  

Veřejný prostor i obě budovy jsou navrženy tak, aby bez významných událostí a většího množství lidí nepůsobily nepatřičně, ale v jakémkoli běžném okamžiku přirozeně sloužily pro vyřízení jakýchkoli záležitostí, setkání anebo jen zběžné minutí.