Přehledný, sjednocený prostor náměstí je po svém obvodu vymezen dvojitým stromořadím a novým objektem kavárny a infocentra. Náměstí má čitelnou hierarchii: jeho hrany vytvářejí rozmanité charaktery i místa pro pozorování, zatímco jeho střed zůstává uvolněný pro aktivity a děje.

Název

Náměstí Zbraslav

Číslo

062

Tým

Spoluautor

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Ivan Březina

Místo

Zbraslav

Soutěž

2020

Návrh pracuje s přirozeným sklonem terénu, vložené terasy pak decentně vymezují předprostor kavárny s centrálním stromem či drobnější mlatový hájek. Ústřední vodní prvek v podobě plochy trysek, jehož voda může přirozeně stékat po dlažbě, přináší oživení i radost a spolu se stínem stromů pomáhá ochlazovat celé náměstí. Historie místa se (císařským) otiskem propsala do žulové dlažby charakteristickou růžovou barevností podle trasování původní cesty z map stabilního katastru.