Ústřední myšlenkou návrhu je přirozenost, sjednocení a respekt k historii. Plynulost prostoru a svažujícího se terénu funkčně doplňují minimální zásahy. Rozdělené náměstí scelují materiálové řešení, zeleň a podélná kompozice zdůrazňující klášterní kostel a Mariánský sloup.

Název

Náměstí Uherský Brod

Číslo

061

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Uherský Brod

Soutěž

2020

Dochází k odstranění bariér fyzických, vizuálních i dopravních. Obnovují se přirozené funkční a prostorové vazby, vznikají otevřená i intimní místa různých charakterů. Úprava dopravy umožňuje důstojné propojení všech objektů s náměstím, jehož flexibilní a střídmý charakter podporuje každodenní provoz i sváteční aktivity.

Navrhované sousedství vytváří příjemné a bezpečné místo pro život svých obyvatel, zároveň se však stává otevřenou a čitelnou součástí města, která komunikuje se svým okolím.

Koncepce materiálového řešení vychází jak z historického charakteru Mariánského náměstí, tak ze současných standardů jádra Uherského Brodu.

Koncepce materiálového řešení vychází jak z historického charakteru Mariánského náměstí, tak ze současných standardů jádra Uherského Brodu.