Jeden prostor, dvě místa. Sjednocení prostoru
a rozlišení míst. Hledáme nadčasový charakter
a smysluplnou náplň těchto míst.

Název

Náměstí Bystřice

Číslo

070

Tým

Spoluautor

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Pal´ová, Jakub Zelenák

Ivan Březina

Místo

Bystřice

Soutěž

2020

Nezávislá a čitelná náměstí. Napětí – klid. Otevřené – uzavřené. 
Větší – menší. Pevnější – měkčí. Aktivity – odpočinek. Prázdné – plné.
Pohyb – zastavení. Reprezentace – bezpečí. Jednotný prostor podporující vzájemnou komunikaci.

Alej potvrzující historickou cestu. Uklidnění dopravy a dotvoření špalíčku. Etapizovatelnost. Archetypy namísto atrakcí.

Hlavní princip návrhu spočívá ve vytvoření dvou nadčasových míst, která za použití analogických nástrojů odlišují jejich výsledné charaktery, které nově definujeme. Jejich synergické doplňování vytváří důstojné prostředí
pro život v Bystřici.

Na sjednoceném povrchu je zásadním kompozičním prvkem práce se stromy a měkkostí povrchů, jimiž vymezujeme plochy a místa.