Hledání rovnováhy mezi soukromým a veřejným je zásadním tématem nejen české společnosti. Výstavba městského bydlení je důležitým projevem aktivity veřejného sektoru a významným příspěvkem do aktuální debaty o (krizi) bydlení. Architektura takového projektu musí přijmout zodpovědnost za svůj společenský význam.

Název

Městský dům Holešovice

Číslo

100

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Zelenáková, Jakub Zelenák, Tereza Šírerová, Marek Vilášek, Michael Čambor

Místo

Praha - Holešovice

Otevřená soutěž

2022

Navrhli jsme bytový dům jako nástroj otevřené komunikace podněcující společenský i společný život. Racionální jádro soukromého bydlení obklopuje společný přesah – prostorová střídmost vlastních bytů je obohacena o sdílené a exteriérové prostory, což se zřetelně propisuje do kompozičních a konstrukčních principů. Dům propojuje navazující (polo)veřejné prostory a jeho osobitý charakter podporuje také přiznaná typologie i materialita. Komunikace, otevřenost a identita jsou klíčová slova návrhu.

Hlavní kompoziční myšlenka spočívá v kombinaci otevřeného a uzavřeného, volného prostoru a plné hmoty. Dům vytváří pevné, čitelné nároží jako protiváhu pomáhající definovat veřejný prostor náměstíčka. Kontakt se sousedními domy je naopak formulován otevřeným prostorem exteriérových schodišť, což spolu s rozdělením obytných hmot na dva bloky odlehčuje celý objekt a umožňuje vzájemný vizuální kontakt s okolím. Dům podtrhuje a aktivitu parteru podporuje specificky navržený sokl.

Dům, který prostorově i významově naplňuje svůj potenciál
a je přínosem nejen pro své obyvatele, ale pro celou čtvrť.
Je navržen tak, aby poskytoval co nejširší škálu možných využití a interakcí pro své obyvatele i veřejnost.

Parter pro veřejnost a typická podlaží sloužící bydlení jsou solidní podstatou domu, kterou obepíná vzdušná konstrukce pavlačí a lodžií.

Pavlače samy o sobě podporují vizuální i akustický kontakt mezi všemi obyvateli i napříč patry – vyjdu, vidím, mohu si sednout na lavičku, vyrazit za někým na zahradu anebo
na terasu.

Navržená modulární dispozice umožňuje vysokou variabilitu uspořádání všech požadovaných typů bytů včetně bezbariérových.