Záměrem je posílení stávajících kvalit celého prostoru a zachování jeho maximální nezpevněné plochy. Tomu se přizpůsobují krajinářské i architektonické prvky umožňující variabilní použití.  

Název

Letní scéna Vimperk

Číslo

095

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Alžběta Nováková, Tereza Šírerová, Marek Vilášek, Jakub Zelenák, Veronika Paľová

Místo

Vimperk

Otevřená soutěž

2022

Umístění

2. místo

Návrh vychází ze dvou hlavních principů. Prvním je koncept nutného minima – úspornost a neformálnost zásahů podporují měkký, přírodní a přívětivý charakter areálu.

Zadruhé jde o kompoziční princip páteře a volna. Nově navržená hlavní cesta vymezuje svobodně plynoucí prostor louky s rozptýlenými elementy, který je lemován adekvátně koncentrovaným pásem pro funkční využívání areálu.

Systém plošin či platforem navazujících na hlavní cestu vytváří zázemí i plochy pro pobyt a uvolňuje nezpevněné jádro prostoru pro svobodné (vy)užívání.