Přestavba průmyslového areálu v sobě kromě společenského významu nese také klíčové rozhodnutí o identitě místa. Východiskem návrhu je proto práce se současnou strukturou v dialogu
s místním kontextem a hodnotami.

Název

Kulturní centrum Moravská Třebová

Číslo

098

Tým

Spoluautoři

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Marek Vilášek, Tereza Šírerová, Michael Čambor

Hejdová Duba architekti

Místo

Moravská Třebová

Užší soutěž

2022

Umístění

2. místo

Vizualizace

2DR studio

Z hlediska provozu i etapizace vznikají tři nezávislé funkční celky, vzájemně propojené komunikačním uzlem foyer, které přirozeně navazují na nově vzniklá i původní veřejná prostranství.

Rozhodnutí nebourat víc, než je nezbytně nutné a navázat na stavební historii tohoto místa se všemi jeho hodnotami i překážkami, považujeme za architektonicky odvážnější, kulturně bohatší a environmentálně odpovědnější formu rozhovoru. Vrstvení architektury a nacházení synergií nového se starým umožňuje nejen hlubší pochopení místa, ale i zachování kolektivní paměti místa v obci, která již v minulosti o svou historii několikrát přišla. Základní koncept tří jasně identifikovatelných kulturních provozů, protkaný sítí veřejných prostorů, umožňuje překlenout slepé místo v urbanismu, které by kompletním odstraněním kontextu nevyhnutelně vzniklo.

Kontinuita, komunikace, otevřenost, redukce, udržitelnost.

Zachování smysluplných stávajících objektů a rozvíjení daného kontextu. Staré rámující nové a nové aktivující staré. Navazování na existující řád a vztahy v území. Vrstvení architektury a práce s kolektivní pamětí místa. Kontinuita veřejného parku procházejícího územím.

Nebourat znamená vzít do hry kromě samotné matérie i nehmotné vztahy a významy v území. Proto je pro náš návrh zásadní kulturní přiměřenost a architektonickou odpovědí je přirozená prostorová evoluce, která klade důraz na možnost nenásilné etapizace procesu podle reálných možností.