Kvadratura kruhu – projekt dětského hřiště pro komunitní centrum.

Hrát si znamená být svobodný. Svoboda si (ne)hrát, objevovat, stavět anebo jenom tak být je pro návrh nového hřiště zásadní. Nejedná se o sestavu herních prvků, ale o inkluzivní prostor pro jakoukoli aktivitu, již je dětská fantazie schopna vymyslet.

Název

Komunitní zahrada Milán

Číslo

034

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Milán, Itálie

Soutěž

2018

Identifikace nejsilnějších prvků a jejich zdůraznění jednoduchými zásahy je základním principem. Celá komunitní zahrada je upravena přidáním nové vrstvy ke stávající kvalitě, strukturám a zeleni. Tento přístup je realistický, nízkonákladový a DIY, čímž podporuje přístup zdola nahoru. Horizontální sociální struktura je opozicí okolní vertikalitě. Jednoduchost a udržitelnost podporují nezávislost.

Skutečná alternativa vytváří vlastní svět a hodnotový systém. Milánská komunitní zahrada Isola Pepe Verde má potenciál tuto ambici naplnit. Nejvhodnější cestou je podle našeho názoru pokračování skromné, každodenní práce jejích členů a především udržení současné identity a etosu tohoto unikátního prostoru.

Základní myšlenka i sdělení jsou jednoduché: pokud chceš, můžeš změnit svoje okolí. Neustále se proměňující hřiště je metaforou pro utopii, které se tato soutěž snaží dosáhnout, proto kvadratura kruhu.