Účelem rekonstrukce a dostavby kina v České Kamenici je vytvořit zázemí jak studentům blízké základní školy, tak i veřejnosti. Součástí projektu je také nájemní bydlení ve vyšších patrech a úprava navazujících veřejných prostorů.

Název

Kinečko Česká Kamenice

Číslo

041

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Spoluautor

Ivan Březina

Místo

Česká Kamenice

Soutěž

2019

Umístění

2. místo

Klíčovými aspekty jsou otevřenost, variabilita a (polo)veřejný prostor. Hlavními principy přístupu jsou přirozenost a střídmost. Citlivá rekonstrukce směřuje k maximální flexibilitě provozu a doslovné i symbolické otevřenosti objektu. Návrh klade důraz na propojení budovy s exteriérem a kontextuálně citlivou práci s navazujícím veřejným prostorem i zahradou. Uměřené architektonické zásahy odhalují současný i budoucí potenciál objektu a zároveň vytvářejí důstojnou, přívětivou budovu, aniž by popíraly stávající charakter a historii objektu či jeho okolí.

Střídmé stavební úpravy a decentní barevnost  sjednocují, uklidňují a navracejí důstojnost budově, aniž by popíraly její kvality a historický výraz, zároveň zdůrazňují funkční náplň a kulturně-společenský potenciál objektu.

Z hlediska provozu je navržena významná reorganizace dispozice, která klade důraz na co nejširší škálu využití, jednoduchost a propojení s exteriérem.

V případě konání události typu slavnost či výstava je díky posuvným stěnám možné maximálně propojit foyer s multifunkčním sálem dvěma velkorysými koridory, čímž vzniká jeden prostor cirkulující kolem ústřední kostky.;