Stavba kaple pro nás představuje dialog minulosti se současností. Kontinuitu příběhu vnímáme zejména v možnosti důstojného užívání stavby jako místa společenského i místa ztišení. Považujeme za klíčové, aby kaple zůstala vždy přístupná, jako je tomu doposud. Vzít za kliku, chvilku posedět a odejít s lehčím srdcem…

Název

Kaple sv. Anny

Číslo

031

Tým

Spoluautorky

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Tereza Říhová, Valerie Heyworth

Barbora Kubická, Júlia Bobríková (krajinářská architektura)

Místo

Pelhřimov

Otevřená soutěž

Umístění

Vizualizace

2024

3. místo

Lukáš Scholz

Důležitým momentem jsou i křížky podél cest,
které poukazují na krajinná rozhraní a říkají nám: „Zpomal, rozhlédni se a kráčej přítomně.“

Prázdno je vědomá kvalita. Osovost kaple podtrhují čtyři jednoduché dubové lavice. Hlavním zásahem do prostoru je vložení nehmotné vertikální osy přirozeného světla pomocí skleněných dílů v klasické prejzové krytině. Otevřený krov a pohled na oblohu odkazuje na období, kdy do kaple padal déšť.

Současnost vědomě rozvíjí minulost, z níž nic nezamlčujeme: období chátrání je pro nás rovnocenně důležitou historickou vrstvou.