Vzrostlý les na jihovýchodní hranici je důležitou kvalitou takřka ideálně orientovaného pozemku, na němž si mladá, sportovně založená rodina přála navrhnout jednopodlažní dřevostavbu v nízkoenergetickém standardu.  

Název

Dům u lesa

Číslo

049

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

České Budějovice

Studie

2019

Důležitou kvalitou takřka ideálně orientovaného pozemku, na němž si mladá, sportovně založená rodina přála navrhnout jednopodlažní dřevostavbu v nízkoenergetickém standardu, je vzrostlý les na jihovýchodní hranici.

Koncept domu pak vychází ze tří zásadních aspektů, kterými jsou práce s (polo)veřejným prostorem, materialita a dispozičně-hmotové řešení.

Předprostor domu směrem k ulici zůstává záměrně neoplocen, čímž obohacuje veřejný prostor, dává vzniknout příjemnému zápraží s posezením a v neposlední řadě zjednodušuje parkování.

Přítomnost lesa a především dřevěná konstrukce domu vedla k rozhodnutí vyjádřit jeho charakter domu jednotným dřevěným opláštěním, čímž se nenásilně vymyká z okolních, převážně katalogových objektů ve standardní satelitové zástavbě. Přirozeně stárnoucí, tmavší modřínové dřevo barevně kontrastuje se světlým dřevem ostění otvorů i stropních CLT desek.

Hmotové řešení je určeno funkčními požadavky a také limity místních regulací: největší možná plocha objektu je na protilehlých rozích seříznuta, čímž vytváří rozšíření pro exteriérovou terasu i parkování. Dynamicky tvarovaná, plochá střecha překrývá základní tvar domu, vytváří po obvodu celého domu prostor krytý před deštěm a stíní interiér. Racionální dispozice je obsloužena páteřní chodbou, která rozděluje dům na strany dětí a rodičů. Hlavní obytný prostor je plně orientován do zahrady a k lesu, zatímco technické místnosti a garáž se nachází na severní straně k ulici.

Vysoká okna s nízkým parapetem mohou sloužit k neoficiálnímu výstupu z jednotlivých pokojů na zahradu, obytný prostor je prosvětlen velkorysými podélnými okny.