Hlavním kompozičním i funkčním principem je rozdělení stavebního programu do dvou samostatných hmot. Jejich následné propojení můstkem definuje vztah mezi oběma objekty a rámuje průhled do krajiny. Můstek umožňuje využívat lapidární objekt garáže jako sekundární terasu s 360° výhledem a zároveň chrání přístup k domu před nepřízní počasí. Kompaktní celek vzájemně pootočených hmot reaguje na hranici pozemku a umožňuje jeho ideální využití.

Název

Dům s můstkem

Číslo

031

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Jakub Zelenák, Veronika Zelenáková

Adresa

Na Číhadlech 398, 282 01 Doubravčice

Studie

2018

Realizace

2023

Užitná plocha

194 m2

Stavební firma

Jesenická stavební

Zábradlí

Main Support

Projekční kancelář

Origis

Osvětlení

Bulb

Fotografie

Radek Úlehla

Racionální rodinný dům pro mladou rodinu je založen na velkorysé práci se světlem, průhledy a nečekanými okamžiky. Střídmý kvádr prosvětlují jednotná francouzská okna a nadstandardní prosklená stěna, které potvrzuje klidně dynamickou kompozici a pravidelný rytmus fasád. Jádro domu spočívá v obytném prostoru s navazující hlavní terasou. Částečné otevření tohoto prostoru přes obě podlaží umožňuje jeho horní přisvětlení ze tří stran, vznik pozorovatelny/čítárny přístupné pouze z ložnice a vizuální kontakt s chodbou v druhém podlaží, která plynule navazuje na můstek a zároveň poskytuje podélný průhled skrz celý dům.

Rozsáhlý pozemek se díky své výjimečné poloze vymyká z kontextu standardně banální kolonie na okraji středočeské obce. Nachází se na vrcholu jižně orientovaného svahu, poskytuje výhledy do krajiny a sousedí pouze s cestou, respektive výraznou vysokou zdí oddělující vzrostlou zeleň.

Elegantní, bíle omítnutý, štíhlý kvádr domu je rytmizován vysokým řádem francouzských oken v pravidelně-nepravidelné kompozici.

Velkorysá práce se světlem je jedním z hlavních principů návrhu, stejně jako příčné i podélné průhledy skrz celý dům.

Jádro racionální dispozice leží v převýšeném obytném prostoru s navazující terasou. Částečné otevření tohoto prostoru přes obě podlaží umožňuje jeho horní přisvětlení ze tří stran, vznik čítárny a také přímý kontakt s chodbou v druhém podlaží, která plynule navazuje na můstek.

Prostorově-dispoziční koncepce domu je založena na průhledech, výhledech a plynulém prostorovém propojení obou podlaží.