Solitérní dům na autobusovém nádraží města Vimperk je díky své poloze i náplni významným, nejen orientačním bodem, k němuž přistupujeme jako k úhelnému kameni území. Solidní důstojnost objektu zdůrazňuje použití jednotného materiálu a vysokého řádu oken.

Název

Dům na nádraží

Číslo

059

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Vimperk

Studie

2021

Hlavní průčelí domu nesoucí znak města podtrhuje vykonzolování, které vytváří krytý vstup do obchodu v přízemí. Tato charakteristická fasáda vytváří v návaznosti na autobusové nádraží jednoduše rozpoznatelný obraz pro přijíždějící. Expresivní hmota vyplňuje celý pozemek s výjimkou seříznutí na jižní straně – toto propsání vertikální komunikace do fasády vymezuje vstup do administrativní části objektu. 

Kontext nádraží, autobusů a obchodních hal vedl k volbě hlavního materiálu - jemná textura stříbrně odrazivého plechového obkladu je členěna pravidelným rytmem vysokých oken a jedinou horizontální spárou. Vzhledem k požadavkům majitele sousedícího pozemku bohužel není možné otevřít okna v přízemí směrem do nádraží k cestujícím, takže tento slepý rytmus spolu s okny do schodiště bude překryt perforovanou variantou plechu. Na základě požadavků města je také zachována slepá západní fasáda. Návrh počítá již ve fázi studie s kultivovanou reklamou v rámci fasády.

Z hlediska provozu se jedná o polyfunkční dům s úspornými dispozicemi a minimem chodeb. V přízemí se nachází obchodní jednotka se zákaznickou tolaetou, dvě nadzemní podlaží slouží jako variabilní, pronajímatelné prostory. V podzemním podlaží se nachází sklady a technické zázemí, stejně jako ve výstupu na pochozí střechu.