Dlouhá léta neužívaný (dvoj)dům se nachází v romantickém sousedství židovského hřbitova a potoku Roušarka v městské památkové zóně Sušice. Kompletní rekonstrukce se týkala původního historického objektu a drobnější přístavby z devadesátých let, která ovšem nikdy nepřekonala fázi hrubé stavby.

Název

Dům na hradbách

Číslo

024

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal

Adresa

Příkopy 19, Sušice

Studie

2018

Realizace

2020

Hlavní inženýr

Jan Vošalík

Kameník

Martin Beránek

Fotografie

Radek Úlehla

Hlavní myšlenkou návrhu je funkční sjednocení a zároveň odlišení nového a starého. Rekonstrukce původního objektu respektuje jeho ráz, zatímco přístavba byla jemně aktualizována. Obojí se odehrává v rámci stávajících hmot bez jakýchkoli externích doplňků. Odlišení je kromě původních, drobných hmotových rozdílů formulováno barevností fasády a charakterem i velikostí okenních otvorů. Všechna okna v nové části mají lehce seříznuté pravé ostění. Stávající okna ve staré části byla nahrazena za historicky odpovídající (dvoukřídlé s dělenými tabulkami) a usazena, jak je u tohoto typu oken obvyklé, v líci s fasádou.

Dispoziční řešení vychází z požadavku na dva zcela oddělené byty, který je hlavním důvodem, proč došlo ke spojení dvou nezávislých vstupů a jejich přesunutí z uliční fasády do štítové stěny. Ze společné chodby se vstupuje do skladu, technické místnosti a obou bytů. Přízemní byt tvoří podélný obytný prostor s kamny. Jádrem horního bytu je společný obývací prostor spojený s kuchyní a stolováním. Tento podkrovní prostor nabízí výhledy jak do centra, tak směrem k potoku a parku.

Oba domy se půdorysně přimykají k vnějšímu opevnění města a historické hradební zdivo dokonce tvoří jižní stěnu přístavby.

Původní funkci kadeřnictví nahradily dva samostatné byty, což si vyžádalo vznik nových otvorů a především kompletní přepracování dispozic.

Princip provozního rozdělení se proto změnil z vertikálního (podle objektu) na horizontální (podle podlaží).

Chodba je prosvětlena střešním oknem – tak jako všechny místnosti v patře – a dochází v ní k vyrovnání výškového rozdílu mezi oběma objekty.