Architektonické řešení přiznává aktuální dobu vzniku, jako celek ovšem není kontrastní. Do svého okolí přirozeně zapadá díky zachování sklonu střechy a použití klasických materiálů, barevnosti i detailů.

Název

Chráněné bydlení Zvíkovec

Číslo

083

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paĺová, Jakub Zelenák, Alžběta Nováková

Místo

Zvíkovec

Vyzvaná soutěž

Umístění

2021

1. místo

V nevelkém městysu na Rokycansku se nachází Domov Zvíkovecká kytička, sociální zařízení sloužící osobám s mentálním zdravotním postižením. Zařízení funguje ve více objektech v celém Zvíkovci a náš ateliér byl osloven k účasti ve vyzvané architektonické soutěži o přestavbu bývalé ubytovny na chráněné bydlení. Momentálně nepříliš využívána budova sestává z podélného stavení se sedlovou střechou a nepříliš zdařilé, kvádrovité přístavby se spíše improvizovanou rampou. Její hlavní devízou je kromě archetypálního tvaru a uměřeného výrazu také dvůr a rozlehlá zahrada sdílené s druhým obydleným objektem.

Náš návrh se soustředí na práci s těmito silnými stránkami a nalezení formy adekvátní vůči funkci i okolní zástavbě. V rámci rekonstrukce dochází k odstranění přístavby a navýšení střechy tak, aby na stávající půdě mohlo vzniknout plnohodnotné podlaží a zároveň došlo ke kultivaci výrazu domu.

Z hlediska fungování chráněného bydlení je klíčovým prvkem zápraží, které vytváří velkorysý, krytý předprostor sloužící kromě vstupu především k setkání, posezení a trávení času. Díky němu dochází také k lepšímu propojení obou objektů a jejich obyvatel v rámci společného dvora.

Dům obsahuje celkem čtyři regulérní byty o velikosti 3+kk, dva v každém podlaží. Byty slouží vždy pro dva klienty v určité formě spolubydlení.

Relativně symetrická dispozice je nekomplikovaná a jednoduše čitelná.