Hlavní myšlenkou i cílem návrhu je přirozenost a srozumitelnost – jak vůči budoucím obyvatelům, tak krajině a okolí. Chráněné bydlení je proto rozděleno do čtyř samostatných domů, které kromě průhledů podporují neinstitucionální charakter a obyčejný život v dobrém smyslu slova. Rozčlenění hmot rozvíjí zejména vztah k místu, samostatnost a individualitu jejich obyvatel.

Název

Čtyři Domy

Číslo

085

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Marek Vilášek, Jakub Zelenák, Veronika Paľová, Lenka Janusová

Místo

Nová Paka

Soutěž

2021

Umístění

1. místo

Stavby jsou na pozemku usazeny tak, aby navzájem komunikovaly, iniciovaly společenský život a zároveň poskytovaly dostatek soukromí. Klíčová je proto práce s měřítkem, orientací objektů, jejich vzájemnými vztahy a hierarchií prostorů od zcela soukromých po sdílené. V těžišti mezi domy vzniká exteriérové komunitní místo s posezením a výhledem. Každý dům má terasu se zápražím navazující na obytný prostor, která je orientována právě k tomuto společnému prostoru mezi stromy. Na druhou stranu, do klidnější části zahrady, jsou orientovány ložnice obyvatel s menšími dřevěnými terasami, které zprostředkovávají maximální kontakt domů s terénem.

Polosoukromé zahrady sdílené v rámci každého domu, symbolicky oddělené nízkými zídkami či svahem, podporují ztotožnění obyvatel se svým domovem. Prostupný pozemek s množstvím rozmanitých, neformálních zákoutí je kompletně bezbariérově zpřístupněn zpevněnými cestami a rampami.

Domy drobnějšího měřítka v zahradě souzní s terénem, prolínají se se stromy a vytváří harmonické sousedství. Prostor, hmoty a děje se propojují v jeden celek.

Všechny domy jsou bezbariérové, ekonomicky řešené a mají čitelné dispozice s jasně vymezenou soukromou částí, společným obytným prostorem a variabilní místností, která může sloužit jako místnost pro asistenta či jinak podle budoucí situace.

Archetypální tvar se sedlovou střechou a příjemnými proporcemi je postaven na principu stěna a okno. Hmota domu je v polovině štítu vždy seříznuta tak, aby uvolnila prostor, umožnila průhled či orientovala výhled.