Hlavní myšlenka projektu spočívá ve vytvoření přívětivého a srozumitelného kampusu s živým centrálním prostorem – na ústřední piazzettě se prolíná tvůrčí proces s veřejným životem, stará budova s novými objekty a dosud izolovaná instituce s okolním městem.

Název

Art Campus Bratislava

Číslo

035

Tým

David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

Místo

Bratislava

Soutěž

2019

Umístění

top 10

Zásadními aspekty jsou obytnost a prostupnost prostředí, smysluplné využití zeleně a hierarchie „soukromí“ exteriérových prostorů. Propojení kampusu s městem vytváří neformální exteriérová galerie studentských prací. Navržené objekty jsou racionální i velkorysé a vytváří střídmý rám pro vznikající umění, který nekonkuruje kreativitě studentů. Nové budovy společně tvoří kompaktní celek z hlediska urbanismu i architektury. Umístění v kampusu a forma jednotlivých budov odpovídají jejich funkcím. Existující budova se stává součástí logické struktury, která využívá výhod výjimečného pozemku a potvrzuje základní prostorové principy a měřítko tohoto výrazného solitéru.

Racionální struktura nového kampusu respektuje stávající objekt VŠVU a klade důraz na otevřenost, kvalitu veřejných prostrantsví a urbanistickou nezávislost stavebních fází.

Objekt technologického pavilonu hmotově i funkčně navazuje na stávající objekt VŠVU a vytváří mezi nimi hlavní náměstí, těžiště nového kampusu.

Koncept internátu spočívá v propojení dvou nezávislých, racionálních budov venkovními pobytovými terasami, které na každém patře navazují na společenské místnosti a kromě výhledů poskytují studentům unikátní místo ke společenskému životu.